KINESITERAPIA

Mugimendu aktibo eta pasiboen bidezko tratamendua.